Personvernerklæring


Personvernerklæring for Domenene.no

1. Innledning Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Domenene.no samler inn, bruker, og beskytter dine personopplysninger når du besøker og bruker vår nettside. Domenene.no er forpliktet til å beskytte ditt personvern og sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. Eier av Tjenesten Domenene.no eies og drives av Nilsen Konsult, org. nr 931405861.

3. Kontaktinformasjon Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

4. Hvilke Personopplysninger vi Samler inn Vi kan samle inn følgende personopplysninger når du bruker vår tjeneste:

 • Kontaktinformasjon, som navn og e-postadresse.
 • Informasjon relatert til kjøp og salg av domenenavn.
 • Teknisk informasjon, som IP-adresse, nettlesertype, og besøksstatistikk.

5. Hvordan vi Samler inn Personopplysninger Vi samler inn personopplysninger på følgende måter:

 • Direkte fra deg når du fyller ut skjemaer eller kommuniserer med oss via e-post.
 • Automatisk når du besøker vår nettside gjennom bruk av informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer.

6. Formål med Behandlingen av Personopplysninger Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Å levere og administrere Tjenesten, inkludert å lette kjøp og salg av domenenavn.
 • Å kommunisere med deg om dine transaksjoner og vår Tjeneste.
 • Å forbedre vår nettside og Tjeneste gjennom analyse av brukeradferd.
 • Å overholde juridiske forpliktelser.

7. Rettslig Grunnlag for Behandlingen Behandlingen av dine personopplysninger er basert på følgende rettsgrunnlag:

 • Oppfyllelse av en avtale: Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle avtalen om kjøp og salg av domenenavn.
 • Samtykke: Når det er påkrevd, vil vi innhente ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger.
 • Berettiget interesse: Vi kan behandle dine personopplysninger basert på vår berettigede interesse i å forbedre og administrere vår Tjeneste.

8. Deling av Personopplysninger Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, med mindre:

 • Det er nødvendig for å levere Tjenesten (f.eks. med betalingsleverandører).
 • Det er påkrevd ved lov eller for å beskytte våre rettigheter.
 • Du har gitt ditt samtykke til slik deling.

9. Lagring av Personopplysninger Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

10. Dine Rettigheter Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

 • Rett til innsyn: Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger som vi behandler.
 • Rett til retting: Du har rett til å få uriktige eller ufullstendige personopplysninger rettet.
 • Rett til sletting: Du har rett til å få dine personopplysninger slettet under visse omstendigheter.
 • Rett til begrensning av behandling: Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.
 • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å få utlevert personopplysninger du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

11. Informasjonskapsler (Cookies) Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre din brukeropplevelse på vår nettside. Du kan administrere dine preferanser for informasjonskapsler gjennom innstillingene i din nettleser.

12. Endringer i Personvernerklæringen Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden med en oppdatert ikrafttredelsesdato. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter slike endringer innebærer at du godtar den reviderte personvernerklæringen.

13. Klager Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger bryter med gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Ikrafttredelsesdato: 15.05.2024