Vilkår for Bruk


Vilkår for Bruk (ToS) for Domenene.no

1. Innledning Velkommen til Domenene.no. Disse vilkårene for bruk ("Vilkårene") regulerer din bruk av nettstedet og tjenestene levert av Domenene.no ("Tjenesten"). Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, godtar du å være bundet av disse Vilkårene.

2. Tjenestebeskrivelse Domenene.no tilbyr en plattform hvor brukere kan kjøpe, selge og handle domenenavn. Vi fungerer som en mellommann for å lette transaksjoner mellom kjøpere og selgere av domenenavn.

3. Eierskap Tjenesten eies og drives av Nilsen Konsult, org. nr 931405861.

4. Kontaktinformasjon Hvis du har spørsmål om disse Vilkårene, vennligst kontakt oss på:

5. Brukerkonto Det kreves ingen brukerkonto for å benytte Tjenesten.

6. Brukerens Forpliktelser 6.1 Du godtar å bruke Tjenesten kun for lovlige formål. 6.2 Du skal ikke bruke Tjenesten til å overføre, distribuere, lagre eller ødelegge materiale: - som krenker andres rettigheter, - som er ulovlig, ærekrenkende, truende, pornografisk, eller på annen måte upassende, - som bryter noen gjeldende lover eller forskrifter. 6.3 Du skal ikke forsøke å forstyrre driften av Tjenesten eller få uautorisert tilgang til andre brukeres informasjon.

7. Kjøp og Salg av Domenenavn 7.1 Alle transaksjoner for kjøp og salg av domenenavn gjennom Tjenesten er bindende. 7.2 Domenene.no tar et gebyr for å lette kjøp og salg av domenenavn. Dette gebyret blir klart kommunisert før transaksjonen fullføres. 7.3 Selger er ansvarlig for å sikre at domenenavnet er overførbart og fri for heftelser.

8. Ansvarsfraskrivelse 8.1 Domenene.no gir ingen garantier om nøyaktigheten, påliteligheten eller kvaliteten på domenenavnene listet for salg på nettstedet. 8.2 Domenene.no er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader som oppstår fra din bruk av Tjenesten.

9. Opphavsrett og Immaterielle Rettigheter 9.1 Alt innhold på nettstedet, inkludert tekst, grafikk, logoer, bilder og programvare, er eiendommen til Domenene.no eller dets innholdsleverandører og er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. 9.2 Du har ikke rett til å bruke, kopiere, distribuere eller modifisere noen del av Tjenesten uten uttrykkelig tillatelse fra Domenene.no.

10. Endringer i Vilkårene Domenene.no forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse Vilkårene når som helst. Slike endringer trer i kraft umiddelbart etter publisering på nettstedet. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter slike endringer betyr at du godtar de nye Vilkårene.

11. Lovvalg og Jurisdiksjon Disse Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår under eller i forbindelse med disse Vilkårene skal avgjøres av norske domstoler.

Ved å bruke Tjenesten, bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse Vilkårene.